Tin tức

Ứng dụng Thông minh và Toàn diện – Ra đời với Sứ mệnh giúp các Tổ chức và Doanh nghiệp quản lý dữ liệu Ra – Vào của khách mời.

Chuyển đổi số quá trình kiểm soát ra vào

Chuyển đổi số Quy trình kiểm soát Ra – Vào Với sứ mệnh mang đến những tính năng vượt trên sự mong đợi của khách hàng, CheckinPro là ứng dụng giúp Doanh nghiệp quản lý dữ liệu ra vào của khách một cách thông minh

Quản lý sự kiện trong CheckinPro

Quản lý sự kiện trong CheckinPro Tạo ấn tượng ngay từ bước check in. Sự kiện Quản lý linh hoạt cho mọi sự kiện, giúp chuyên nghiệp trong việc tổ chức  Checkin Mã QR Tại quầy Khách VIP Theo đoàn Một sự kiện đáng nhớ

Dùng thử và trải nghiệm

Để biết thêm thông tin sản phẩm CheckinPro, hãy liên hệ với chúng tôi để
được tư vấn trực tiếp. Hoặc đăng ký dùng thử tại đường link bên dưới.