Tải ứng dụng và cài đặt lần đầu

Sau khi đăng ký tài khoản mới thành công, bạn cần đăng nhập vào ứng dụng để trải nghiệm những tính năng ưu việt mà CheckinPro cung cấp.

1. TẢI ỨNG DỤNG
2. ĐĂNG NHẬP ỨNG DỤNG
  • Các bước đăng nhập vào ứng dụng bao gồm:

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng của CheckinPro.

Bước 2: Nhập tên miền công ty của bạn đã đăng ký thành công với CheckinPro, sau đó nhấn nút “Tiếp tục”

Bước 3: Nhập email và mật khẩu, sau đó nhấn nút “Đăng nhập”.

Bước 4: Chọn địa điểm mà bạn muốn thiết lập và nhấn nút “Tiếp tục”.

(*) Lưu ý:

  • Số lượng địa điểm hiển thị phụ thuộc vào số lượng địa điểm mà tài khoản của bạn được phân bổ

Nếu tài khoản của bạn được phân bổ vào một Địa điểm thì sẽ không hiển thị bước này.

Bước 5: Nhập tên thiết bị, nhấn nút “Tiếp tục”.

Sau khi đăng nhập vào ứng dụng thành công sẽ xuất hiện màn hình chính.