QUẢN LÝ CÔNG TY

Đăng nhập vào trang Admin (link https://app.checkinpro.vn/login).
Nhấn vào menu  bên tay trái, hệ thống sẽ hiển thị thông tin chi tiết của công ty đang đăng nhập. Nhấn vào nút Hệ thống cho phép thay đổi một số thông tin như sau:
  • Tên công ty: chỉnh sửa lại Tên công ty
  • Địa chỉ: chỉnh sửa lại địa chỉ công ty.
  • Số điện thoại liên hệ: chỉnh sửa lại số điện thoại liên hệ
  • Website: chỉnh sửa website của công ty
  • Thông tin tổng quát: chỉnh sửa lại thông tin mổ tả tổng quát về công ty
  • Múi giờ: chọn lại múi giờ.
  • Hình đại diện: tải lên hình đại diện của công ty.
  • Ngôn ngữ: hiện tại hệ thống đang hỗ trợ 2 ngôn ngữ chính là Tiếng Việt và Tiếng Anh.
Chỉnh sửa thông tin sau đó nhấn nút