CHECK-OUT

Nhấn vào nút Chúng ta có thể check-out bằng Quét CMND/CCCD hoặc Số điện thoại hoặc bằng QR code.

1. CHECK-OUT BẰNG CNMD/CCCD:
Đi đến màn hình “Quét CMND/CCCD”. Đưa thẻ CMND/CCCD của bạn vào để quét nhận dạng số CMND/CCCD.

2. CHECK-OUT BẰNG SỐ ĐIỆN THOẠI: Nhập số điện thoại của bạn vào. Sau đó nhấn vào nút

3. CHECK-OUT BẰNG QR CODE: Nhấn vào biểu tượng scan QR code ở bên phải.

Bắt đầu scan QR code trong giấy in ra khi bạn đã checkin thành công trước đó. Sau khi đã check-out thành công sẽ hiện ra màn hình ‘Cảm ơn’. Bạn có thể đánh giá cuộc hẹn và gửi phản hồi cho công ty bạn đã đến thăm. Chúng tôi sẽ xem xét và phản hồi cho bạn trong thời gian sớm nhất có thể.