CẤU HÌNH EMAIL

Để gửi thông tin bằng Email tới người nhận, việc cấu hình hệ thống Email trong CheckinPro là bắt buộc. Sau đây là những thông tin giúp bạn thực hiện việc đó. Đăng nhập vào trang Admin (link https://app.checkinpro.vn/login). Nhấn vào menu  bên tay trái, hệ thống sẽ hiển thị thông tin chi tiết của công ty đang đăng nhập. Nhấn vào tab ‘THIẾT LẬP EMAIL’ và nhập những thông tin như sau:
  • SMTP host: host email
  • SMTP port: port email
  • Tên tài khoản: tên tài khoản email
  • Địa chỉ E-mail: tên người đại diện khi gửi email
  • Mật khẩu: mật khẩu email
Nhấn nút để lưu những thông tin vừa thiết lập.
Chú ý: Sau khi đã thiết lập email, bạn cần kiểm tra thiết lập để đảm bảo hệ thống gửi email thành công bằng cách nhấn vào nút