CÀI ĐẶT MÁY IN

Để có thể sử dụng được máy in Brother QL-810W Tablet/iPad cần sử dụng chung một mạng wifi. Sau đây là những bước cơ bản hướng dẫn kết nối máy in vào mạng wifi.
Bước 1: Tải driver QL-810W

https://support.brother.com/g/b/downloadend.aspx?c=us&lang=en&prod=lpql810weus&os=10 011&dlid=dlfp100846_000&flang=178&type3=347

Bước 2: Kết nối máy in với máy tính PC/laptop (Windows) . Sử dụng cable kèm theo máy in.
Cần kết nối máy tính của bạn với wifi bạn muốn máy in kết nối.

Bước 3: Chạy file cài đặt.

Bước 4: Chọn connection Type “Wireless Network Connection

Bước 5: Chọn “Yes, I have a USB cable to use for installation” và click nút “Next”.

Bước 6: Chọn “Brother Peer-to-Peer Network Printer” và click nút “Next”.

Bước 7: Chọn “Change the firewall port settings to enable network connection and continue with the installation. (Recommended)”.

Bước 8: Chọn “Yes, I want to connect the device to this wireless network.” (Choose your local network).

Bước 9: Sau khi cài đặt thành công đến bước thông báo “Disconnecting Your Device and Your Computer” bạn chỉ việc tháo dây USB cable.

Chờ đèn wifi trên máy in sẽ chuyển sang màu xanh lục khi được kết nối và nhận được địa chỉ IP là hòa thành.